p. Vašečka / stretnutie simpatizantov novej strany/ Lamačské chvály
Termín od: 2. 4. 2019 14:00
Termín do: 2. 4. 2019 19:00
Miesto: veľká sála + detský kútik