Tyzden krestanskej kultury
Termín od: 28. 9. 2019 10:00
Termín do: 5. 10. 2019 11:00
Odborná komisia BO
Termín od: 2. 10. 2019 07:00
Termín do: 2. 10. 2019 11:30
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko