Diecézne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 9. 4. 2019 00:00
Termín do: 10. 4. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko