Výstava súťažných prác cukrárenskej súťaže
Termín od: 1. 6. 2020 00:00
Termín do: 12. 6. 2020 00:00
Miesto: Veľká aula
Oceňovanie žiakov
Termín od: 10. 6. 2020 11:15
Termín do: 10. 6. 2020 16:45
Oceňovanie žiakov
Termín od: 11. 6. 2020 06:30
Termín do: 11. 6. 2020 12:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 11. 6. 2020 14:00
Termín do: 11. 6. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 12. 6. 2020 00:00
Termín do: 15. 6. 2020 00:00
P-DPR
Termín od: 19. 6. 2020 06:30
Termín do: 19. 6. 2020 12:00
Miesto: Malá zasadačka
Odborná komisia BO
Termín od: 25. 6. 2020 08:00
Termín do: 25. 6. 2020 11:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 25. 6. 2020 14:00
Termín do: 25. 6. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 26. 6. 2020 00:00
Termín do: 29. 6. 2020 00:00