Metódy čítania Biblie s porozumením - vzdelávanie
Termín od: 1. 3. 2019 07:00
Termín do: 2. 3. 2019 17:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Stretnutie s Rwandou
Termín od: 5. 3. 2019 16:00
Termín do: 5. 3. 2019 18:00
Akolyti
Termín od: 9. 3. 2019 08:00
Termín do: 9. 3. 2019 12:00
Zdenko Králik OAZA
Termín od: 9. 3. 2019 09:00
Termín do: 9. 3. 2019 16:00
Stretnutie zodpovedných za biblickú olympiádu
Termín od: 11. 3. 2019 07:00
Termín do: 11. 3. 2019 14:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Zasadnutie rady KBS pre rodinu
Termín od: 13. 3. 2019 00:00
Termín do: 14. 3. 2019 00:00
Miesto: veľká sála
Príprava na dekanátne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 19. 3. 2019 00:00
Termín do: 20. 3. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Miroslav Saniga - prednáška
Termín od: 19. 3. 2019 16:00
Termín do: 19. 3. 2019 18:30
Miesto: veľká sála
Dekanátne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 20. 3. 2019 00:00
Termín do: 22. 3. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Presbyterská rada
Termín od: 21. 3. 2019 08:00
Termín do: 21. 3. 2019 13:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 28. 3. 2019 15:00
Termín do: 28. 3. 2019 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 29. 3. 2019 00:00
Termín do: 1. 4. 2019 00:00