Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 22. 8. 2019 14:00
Termín do: 22. 8. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 8. 2019 00:00
Termín do: 26. 8. 2019 00:00