Odborná komisia BO
Termín od: 2. 10. 2019 07:00
Termín do: 2. 10. 2019 11:30
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Sviatosť birmovania - Udiča - GV
Termín od: 5. 10. 2019 09:00
Termín do: 5. 10. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Radôstka - GV
Termín od: 6. 10. 2019 09:00
Termín do: 6. 10. 2019 10:00
Metodicko-formačné stretnutie pre katechétov, ktorí začínajú vyučo
Termín od: 8. 10. 2019 06:30
Termín do: 8. 10. 2019 13:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Stretnutie školských dekanov
Termín od: 9. 10. 2019 08:00
Termín do: 9. 10. 2019 10:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
výročie posviacky katedrály - agapé
Termín od: 10. 10. 2019 09:00
Termín do: 10. 10. 2019 12:00
Stretnutie Godzone tímu
Termín od: 10. 10. 2019 14:00
Termín do: 10. 10. 2019 18:00
Instalacia vystavy
Termín od: 11. 10. 2019 07:00
Termín do: 11. 10. 2019 08:00
Sviatosť birmovania - Jasenica - biskup
Termín od: 12. 10. 2019 09:00
Termín do: 12. 10. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Veľké Rovne - GV
Termín od: 13. 10. 2019 09:00
Termín do: 13. 10. 2019 10:00
Stretnutie zodpovedných za biblickú olympiádu 2019/2020
Termín od: 15. 10. 2019 07:30
Termín do: 15. 10. 2019 11:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Vystava
Termín od: 15. 10. 2019 15:30
Termín do: 15. 10. 2019 16:30
Sviatosť birmovania - Brodno - biskup
Termín od: 19. 10. 2019 09:00
Termín do: 19. 10. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Nová Dubnica - GV
Termín od: 20. 10. 2019 09:00
Termín do: 20. 10. 2019 10:00
Seminár Biblické knihy 2019/2020
Termín od: 22. 10. 2019 07:00
Termín do: 22. 10. 2019 11:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Filoz. fakulta KU - prac. stretnutie
Termín od: 23. 10. 2019 13:00
Termín do: 23. 10. 2019 14:00
Miesto: Detský kútik na prízemí
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 24. 10. 2019 14:00
Termín do: 24. 10. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 25. 10. 2019 00:00
Termín do: 28. 10. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Saleziáni - GV
Termín od: 26. 10. 2019 09:00
Termín do: 26. 10. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Zákopčie - biskup
Termín od: 27. 10. 2019 10:00
Termín do: 27. 10. 2019 11:00