Katechézy Dobrého pastiera
Termín od: 11. 7. 2021 00:00
Termín do: 18. 7. 2021 00:00
Miesto: Veľká aula, malá aula
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 7. 2021 00:00
Termín do: 26. 7. 2021 00:00