IKV Inštitút Krista Veľkňaza
Termín od: 16. 11. 2019 06:00
Termín do: 16. 11. 2019 14:30
OAZA
Termín od: 16. 11. 2019 07:30
Termín do: 16. 11. 2019 14:30
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ