Stretnutie zodpovedných za biblickú olympiádu 2019/2020
Termín od: 15. 10. 2019 07:30
Termín do: 15. 10. 2019 11:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Vystava
Termín od: 15. 10. 2019 15:30
Termín do: 15. 10. 2019 16:30