Sviatosť birmovania - Nová Dubnica - GV
Termín od: 20. 10. 2019 09:00
Termín do: 20. 10. 2019 10:00