Seminár Biblické knihy 2019/2020
Termín od: 22. 10. 2019 07:00
Termín do: 22. 10. 2019 11:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko