Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 27. 9. 2019 00:00
Termín do: 30. 9. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Čierne - GV
Termín od: 28. 9. 2019 09:00
Termín do: 28. 9. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Dubnica nad Váhom - biskup
Termín od: 28. 9. 2019 09:00
Termín do: 28. 9. 2019 10:00