Diecézna pastoračná rada
Termín od: 11. 4. 2019 14:30
Termín do: 11. 4. 2019 17:30