DPR aula DCZA
Termín od: 7. 11. 2019 15:30
Termín do: 7. 11. 2019 19:30
Miesto: Veľká aula