Sviatosť birmovania - Košeca - GV
Termín od: 2. 9. 2018 08:30
Termín do: 2. 9. 2018 10:00