Sviatosť birmovania - Žilina-Hájik - GV
Termín od: 22. 6. 2019 08:00
Termín do: 22. 6. 2019 09:30