Zasadačka DKÚ - stretnutie bioetikov p. Koyšová
Termín od: 9. 2. 2019 00:00
Termín do: 10. 2. 2019 00:00
Formácia akolytov
Termín od: 9. 2. 2019 07:00
Termín do: 9. 2. 2019 13:00
Miesto: Veľká sála