Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 9. 2018 00:00
Termín do: 24. 9. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Štiavnik - GV
Termín od: 23. 9. 2018 08:30
Termín do: 23. 9. 2018 10:00