Dekanátne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 24. 3. 2020 00:00
Termín do: 27. 3. 2020 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 27. 3. 2020 00:00
Termín do: 30. 3. 2020 00:00