Stretnutie 2 Bioetikov /KBS
Termín od: 1. 12. 2018 00:00
Termín do: 2. 12. 2018 00:00
Príprava Národného týždňa manželstva
Termín od: 1. 12. 2018 00:00
Termín do: 2. 12. 2018 00:00
Miesto: Veľká aula
Diecézna charita
Termín od: 3. 12. 2018 09:00
Termín do: 3. 12. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula
Kapustnica časopisu
Termín od: 4. 12. 2018 16:00
Termín do: 4. 12. 2018 17:00
Kapustnica časopisu
Termín od: 5. 12. 2018 15:00
Termín do: 5. 12. 2018 17:00
Miesto: aula
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 6. 12. 2018 15:00
Termín do: 6. 12. 2018 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 7. 12. 2018 00:00
Termín do: 10. 12. 2018 00:00
Komisia pre mládež
Termín od: 10. 12. 2018 15:00
Termín do: 10. 12. 2018 19:00
Miesto: katechet. zasadačka
Vašečka
Termín od: 10. 12. 2018 15:30
Termín do: 10. 12. 2018 18:00
Miesto: aula
celoslovenké vhodnotenie súťaže proti drogám
Termín od: 12. 12. 2018 09:00
Termín do: 12. 12. 2018 13:00
Kapustnica KPM
Termín od: 12. 12. 2018 14:00
Termín do: 12. 12. 2018 18:00
formácia akolytov
Termín od: 15. 12. 2018 07:00
Termín do: 15. 12. 2018 13:00
Miesto: Veľká sála