Stretnutie Diecézneho cirkevného súdu
Termín od: 7. 10. 2020 08:00
Termín do: 7. 10. 2020 10:00
Miesto: Veľká aula
Školenie riaditeľov škôl
Termín od: 8. 10. 2020 06:00
Termín do: 8. 10. 2020 11:00
KOnferencia kresťanských koučov
Termín od: 10. 10. 2020 00:00
Termín do: 11. 10. 2020 00:00
Miesto: veľká sála
Cirkev a spoločnosť
Termín od: 13. 10. 2020 15:00
Termín do: 13. 10. 2020 16:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 22. 10. 2020 14:00
Termín do: 22. 10. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 10. 2020 00:00
Termín do: 26. 10. 2020 00:00