Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 28. 1. 2021 15:00
Termín do: 28. 1. 2021 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 29. 1. 2021 00:00
Termín do: 1. 2. 2021 00:00