Formácia akolytov
Termín od: 13. 10. 2018 06:00
Termín do: 13. 10. 2018 12:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Staškov - biskup
Termín od: 13. 10. 2018 08:00
Termín do: 13. 10. 2018 10:00
prednáška pre rozvedených
Termín od: 17. 10. 2018 14:00
Termín do: 17. 10. 2018 17:30
Sestry vykupiteľky
Termín od: 18. 10. 2018 00:00
Termín do: 21. 10. 2018 00:00
Kňazský deň v Nimnici
Termín od: 18. 10. 2018 07:00
Termín do: 18. 10. 2018 13:30
Sviatosť birmovania - Žilina-Solinky - biskup
Termín od: 20. 10. 2018 08:30
Termín do: 20. 10. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Nová Dubnica - biskup
Termín od: 21. 10. 2018 08:30
Termín do: 21. 10. 2018 10:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 25. 10. 2018 14:00
Termín do: 25. 10. 2018 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 26. 10. 2018 00:00
Termín do: 29. 10. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Skalité - biskup
Termín od: 28. 10. 2018 09:00
Termín do: 28. 10. 2018 11:00