Zasadačka DKÚ - stretnutie bioetikov p. Koyšová
Termín od: 9. 2. 2019 00:00
Termín do: 10. 2. 2019 00:00
Formácia akolytov
Termín od: 9. 2. 2019 07:00
Termín do: 9. 2. 2019 13:00
Miesto: Veľká sála
Stretnutie biskupa s lídrami spoločenstiev
Termín od: 16. 2. 2019 13:00
Termín do: 16. 2. 2019 17:00
Miesto: Veľká aula
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 21. 2. 2019 15:00
Termín do: 21. 2. 2019 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 22. 2. 2019 00:00
Termín do: 25. 2. 2019 00:00