Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 27. 8. 2020 14:00
Termín do: 27. 8. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 28. 8. 2020 00:00
Termín do: 31. 8. 2020 00:00