Príprava na diecézne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 8. 4. 2019 00:00
Termín do: 9. 4. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Diecézne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 9. 4. 2019 00:00
Termín do: 11. 4. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 25. 4. 2019 14:00
Termín do: 25. 4. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 26. 4. 2019 00:00
Termín do: 29. 4. 2019 00:00