Zamyslenie na 20. nedeľu v Cezročnom období: Záchrana všetkých a každého

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: Vyjdi von! Poď!
Sobota Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Doteraz neobjavená krypta pod žilinskou katedrálou
Pri rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline našli dva tímy odborníkov doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozosta ...
Kňazská a diakonská vysviacka 2020
Otec biskup Tomáš Galis vysvätil v sobotu 13. júna počas svätej omše v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlč ...
Vyjadrenie diecézneho biskupa k vrútockej tragédii
Vyjadrenie diecézneho biskupa k vrútockej tragédii
Otec biskup požehnal zrekonštruovaný kríž z katedrály
Otec biskup Tomáš Galis v stredu 3. júna požehnal zrekonštruovaný kríž z Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.  ...
Informujeme - posunutie termínu
Diecézna súťaž o najlepšie„Katedrálne" cukrárske a pekárenské výrobky
Púť k Panne Márii Kráľovnej
Srdečne Vás pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej pokoja do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov,&n ...
Púť k Panne Márii Frivaldskej
V dňoch 5. a 6. septembra 2020 Vás pozývame na Púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej
Sobota Božieho milosrdenstva na hore Butkov
8. augusta 2020 Vás pozývame do farnosti Ladce 
Slávenia omší a iného programu Žilina-Solinky
Liturgické slávenia môžete sledovať prostredníctvom farskej stránky Dobrého pastiera Žilina-Solinky a YouTub ...
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. 
Mimoriadna letná Tesco zbierka
Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. 
Zbierka školských pomôcok 2020
Už tradične 1. júna, na Medzinárodný deň detí, spúšťa Charita zbierku školských pomôcok, 
Svätá omša každý deň
Národný týždeň charity si ani nevieme predstaviť bez svätej omše, bez Ježiša, ktorý sa nám neustále dáva, vždy nanovo, znova a zno ...
Pošli tašku
"Pošli tašku" projekt nákupnej služby potravín a liekov osamelým seniorom nad 65 rokov je spustený! 
Vzácne ako „soľ nad zlato
Potravinová pomoc, zásoby trvanlivých potravín, ktoré si v tomto náročnom čase robíme azda všetci, 
Ocenenie žiakov cirkevných základných škôl
Ocenenie najlepších žiakov katolíckych cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy
Jazykový letný tábor
Doprajte deťom skvelý jazykový týždeň s možnosťou zdokonaliť si znalosti z angličtiny a nemčiny a
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2 ...
Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rí ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami
Zamyslenie na 20. nedeľu v Cezročnom období: Záchrana všet ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: Vyjdi von! Po ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 18. nedeľu v Cezročnom období: Hlad a na ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 17. nedeľu v Cezročnom období: „Všetko slúži n ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: „Potešujte môj ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...