Zrušenie Kvetného víkendu 2020

Rešpektujúc štátne autority a pokyny kompetentných, aby sme minimalizovali rozširovanie nebezpečného vírusu,
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: O hroboch
Zrušenie Kvetného víkendu 2020
Rešpektujúc štátne autority a pokyny kompetentných, aby sme minimalizovali rozširovanie nebezpečného vírusu, ...
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až d ...
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení,
Pozvanie všetkým kresťanom
V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní ...
Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa
Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?
Príhovor žilinského biskupa k aktuálnemu dianiu
Bratia kňazi, milovaní bratia a sestry, drahí diecézani!
Rodinná súťaž v karanténe
Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje rodinnú súťaž, ktorá chce byť inšpiráciou ako správne využiť čas povinnej kara ...
Sledovanie svätých omší
V našej Cirkvi prežívame pôstny čas, kedy sa máme viac zamerať na obnovu vzťahu s Bohom. 
Súťaž amatérskych filmárov
Televízia LUX vyhlasuje už 7. ročník SÚŤAŽE AMATÉRSKYCH FILMÁROV (SAFi)!
Krížová cesta na hore Butkov
Farnosť Božieho milosrdenstva v Ladcoch Vás všetkých pozýva k duchovnému prežitiu pôstneho obdobia
Kresťan v dnešnej nemocnici
Katolícka zdravotnícka únia v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici usporadúvajú XV. KONFERENCIU: KRESŤAN V DNEŠNEJ ...
Vzácne ako „soľ nad zlato
Potravinová pomoc, zásoby trvanlivých potravín, ktoré si v tomto náročnom čase robíme azda všetci, 
Poďakovanie farským charitám a Mestu Žilina
ĎAKUJEME našim dobrovoľníkom vo FARSKÝCH CHARITÁCH, 
Vyhlásenie Diecéznej charity Žilina k mimoriadnej si ...
Ako cirkevná charitatívna organizácia a zároveň poskytovateľ viacerých sociálnych služieb, 
Prezentácia Farských charít v Papradne
Dňa 28. januára 2020 sme navštívili Farnosť Papradno za účelom prezentovania projektu Farských charít
Slávnostne požehnané nové sídlo Diecéznej Charity
Dňa 22. januára 2020 bolo slávnostne požehnané nové sídlo Diecéznej Charity Žilina na ulici Vysokoškolákov 3, ...
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2 ...
Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rí ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami
Výberové konanie KZŠ s MŠ Antona Bernoláka
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin príjme do pracovného pomeru: ...
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: O hroboch
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu: Žiť z viery
V dnešných liturgických čítaniach vnímam akúsi gradáciu. 
Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu: Túžba
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu: Zvládneš to
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu: Opravné prostriedky
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu.