Sväté omše za život

Na Slovensku pokračuje projekt slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a rodinu. 
Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Sláva!
Otec biskup požehnal zrekonštruovaný kríž z katedrály
Sväté omše za život
Na Slovensku pokračuje projekt slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a rodinu. 
Otec biskup požehnal zrekonštruovaný kríž z katedrály
Otec biskup Tomáš Galis v stredu 3. júna požehnal zrekonštruovaný kríž z Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.  ...
Informujeme - posunutie termínu
Diecézna súťaž o najlepšie„Katedrálne" cukrárske a pekárenské výrobky
List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v do ...
Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácn ...
Otváranie tzv. makovice pod krížom
Komplexná rekonštrukcia Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa aj obnovu kríža z jej strechy. 
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU s témou POKÁNIE sa uskutoční 19.-21. júna 2020 v Rodinkove v Belušských Slatiná ...
Biblický kurz pre deti
Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh.  ...
Slávenia omší a iného programu Žilina-Solinky
Liturgické slávenia môžete sledovať prostredníctvom farskej stránky Dobrého pastiera Žilina-Solinky a YouTub ...
Kresťan v dnešnej nemocnici
Katolícka zdravotnícka únia v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici usporadúvajú XV. KONFERENCIU: KRESŤAN V DNEŠNEJ ...
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. 
Svätá omša každý deň
Národný týždeň charity si ani nevieme predstaviť bez svätej omše, bez Ježiša, ktorý sa nám neustále dáva, vždy nanovo, znova a zno ...
Národný týždeň charity 2020
V termíne 30.5. až 5.6.2020 prebieha 3. ročník Národného týždňa charity.
Pošli tašku
"Pošli tašku" projekt nákupnej služby potravín a liekov osamelým seniorom nad 65 rokov je spustený! 
Vzácne ako „soľ nad zlato
Potravinová pomoc, zásoby trvanlivých potravín, ktoré si v tomto náročnom čase robíme azda všetci, 
Poďakovanie farským charitám a Mestu Žilina
ĎAKUJEME našim dobrovoľníkom vo FARSKÝCH CHARITÁCH, 
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2 ...
Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rí ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami
Výberové konanie KZŠ s MŠ Antona Bernoláka
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin príjme do pracovného pomeru: ...
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Sláva!
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na sviatok Zoslanie Ducha Svätého: Všeobecný úži ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Ježiš sa modlí za teba ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Veľká radosť
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Kamene
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...