Plný sviežosti (11. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Kňazská a diakonská vysviacka 2021
Medzinárodný hudobný festival Pro mucica nostra Thursoviensi
Kňazská a diakonská vysviacka 2021
Sviatosť posvätného stavu presbyterátu prijmú z rúk otca biskupa Tomáša Galisa dňa 12. júna o 10.00 h vo Farskom ko ...
Opatrenia platné od pondelka 17. mája 2021
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša na svojom webe prehľadný COVID automat.
Online stretnutie kňazov Žilinskej diecézy
Otec biskup Tomáš Galis sa na Zelený štvrtok po svätej omši svätenia olejov spojil so svojimi kňazmi v Žilinskej diecéze pr ...
55. výročie úmrtia Vendelína Javorku SJ
24. marca si nielen Žilinská diecéza pripomíname 55. výročie úmrtia významného kňaza, trpiteľa pre vieru a misionár ...
Aktualizovaná verzia COVID automatu, ktorý sa týka Ka ...
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša na svojom webe prehľadný COVID automat, ktorý sa týka celonárodnej i reg ...
Medzinárodný hudobný festival Pro mucica nostra Th ...
Otvorenie festivalu Medzinárodného festivalu Pro musica nostra od 13.-20.6.2021 bude v nedeľu 13.6.2021 o 18:00 h vo F ...
Pútnický list - máj 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - apríl 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze
Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nas ...
Cyklus prednášok pre snúbencov
v rámci prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze (mimoriadna forma počas pretrvávajúcich pandemických obmedze ...
Požehnanie nového sídla Domu charity sv. Vincenta v Ži ...
V pondelok 31. mája žilinský biskup Tomáš Galis spolu s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem a predsedníčkou Žilinsk&e ...
Národný týždeň charity 2021
VĎAKA SRDCU POMÁHAME VIAC BUĎTE PRI TOM S NAMI
Venujte 2 % z dane na podporu Diecéznej charity
2% pre nás nie sú iba číslom, ale aj vďaka nim môžme poskytovať sociálne služby a byť bližšie blížnym v núdzi.
Pôstna zbierka na Charitu
Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. 
Slovenská katolícka charita má nového prezidenta, stal sa ní ...
Bratislava 17. decembra TK KBS Slovenská katolícka charita (SKCH) má nového prezidenta. 
Volné pracovné miesto na OATA
OATA - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského ponúka voľné pracové miesto učiteľa anglického j ...
Výberové konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z ...
Výberové konanie
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samos ...
Relácia Lupa - Rádio Lumen
Vypočute si reláciu Lupa na Rádio Lumen.  
Pozdravný list učiteľom z príležitosti sviatku katolíckych u ...
Milí pedagógovia, učitel'ky a učitelia katolíckych škôl na celom Slovensku!
Plný sviežosti (11. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Boh hľadá (10. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Chuť robiť dobro (Zoslanie Ducha Svätého)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Udatní hrdinovia (Siedma veľkonočná nedeľa)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...