Zamyslenie na 6. nedeľu v cezročnom období: Chudobní Pána

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Dar zmierenia a odpustenia v rodine
Venujte 2 % z dane na podporu Diecéznej charity
Pripomenuli sme si 11. výročie svojho založenia
Vo štvrtok 14. februára 2019 si Žilinská diecéza pripomenula 11. výročie svojho založenia
Sympózium o jezuitovi Vendelínovi Javorkovi
V utorok 12. februára pripravila Žilinská diecéza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Spoločnosťou J ...
Zomrel vdp. Ján Kamenský
S vierou vo vzkriesenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 13. februára 2019,
Rozpis sv. omší za šírenie kultúry života
Po krátkom čase sa Žilinská diecéza opäť zapája do iniciatívy, aby sa na Slovensku každý deň slúžila aspo ...
Zomrel Mons. Cyril Šujak
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že honorárny kanonik Katedrálnej kapituly v Nitr ...
Dar zmierenia a odpustenia v rodine
Pozývame Vás na prednášku: Dar zmierenia a odpustenia v rodine
Stretnutie lídrov spoločenstiev s otcom biskupom
Pozývame na stretnutie lídrov spoločenstiev s otcom biskupom Tomášom Galisom.
Stretnutie mladých
Pozývame mladých Žilinskej diecézy na stretnutie do Vysokej nad Uhom, kde si budeme na príhovor bl. Anky Kolesárovej vypr ...
Venujte 2 % z dane na podporu Diecéznej charity
2% pre nás nie sú iba číslom, ale aj vďaka nim môžme poskytovať sociálne služby a byť bližšie blížnym v núdzi.
Výťažok z Primátorského punču putuje do Diecéznej charity Ži ...
Žilinčania a návštevníci nášho mesta opäť raz prejavili svoju štedrosť a ochotu pomôcť dobrej veci počas adventného obdobia ...
Rozvoj farských charít v diecéze prináša dobré ovocie
Aktívna farská charita je často príťažlivou inšpiráciou pre zapojenie sa aj ďalších kňazov a veriacich v diecéze do ...
Štedrá večera pre ľudí bez domova v Žiline
Dňa 21. decembra 2018 pripravili zamestnanci Domu charity sv. Vincenta pre ľudí bez domova Štedrú večeru so začiatkom o 15.00 h.&n ...
Štedrý deň a Silvester pre ľudí bez domova v Martine
Dom charity sv. Krištofa v Martine v spolupráci s MsÚ pripravil kapustnicu a slávnostné občerstvenie pre ľudí bez domova ...
Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Dobrého pasti ...
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina vyhlasuje výberové konanie na o ...
Výberové konanie
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 59 ...
Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja
Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. 
Deň otvorených dverí na SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Deň otvorených dverí zavŕšil piatok, 16. novembra 2018 týždeň nabitý akciami na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žil ...
Zamyslenie na 6. nedeľu v cezročnom období: Chudobní Pán ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 5. nedeľu v cezročnom období: Pán dielo dok ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 4. nedeľu v cezročnom období: Držať sa Ježi ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 3. nedeľu v cezročnom období: Boh hovorí!
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 2. nedeľu v cezročnom období: Má moc!
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 
Letiaci ruženec z Rudinskej
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii. 
Putovanie z Farnosti Oščadnica na Horu Butkov
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici navštívili pútnické miesto ...