Zamyslenie na 3. nedeľu v Cezročnom období: Zabulon a Neftali

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Diakonské svätenie
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Otec biskup navštívil Žilinskú univerzitu
V utorok 14. januára 2020 navštívil žilinský biskup Tomáš Galis rektora Žilinskej univerzity Jozefa Jandačku. Otec biskup najpr ...
Katechéza k Ikone Svätej Rodiny na ceste do Nazareta
Dvanásťročný Ježiš na ikone predstavuje dospievajúceho človeka. 
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Milovaní rodičia, otcovia a mamy,
Sväté omše biskupa počas vianočných sviatkov
Sväté omše biskupa počas vianočných sviatkov v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline:
Sv. omše v Žilinskej diecéze počas Vianoc 2019
Sväté omše v Žilinskej diecéze počas Vianoc 2019
Diakonské svätenie
V sobotu 25. januára 2020 na Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola, 
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V Žiline sa v týždni od 18. do 25. januára 2020 uskutočnia ekumenické bohoslužby: 
Prezentácia Farských charít v Snežnici
Dňa 15. januára 2020 sme navštívili Farnosť Snežnica, kde bola slávená svätá omša za požehnanie novovzniknutej Farskej charity.&nb ...
Advent a Štedrá večera v Centre pre deti a rodiny
Adventné prežívanie v CDR už tradične vrcholí slávením Štedrej večere, ktorej predchádzajú prípravy. 
Štedrá večera v Dome charity sv. Vincenta
Byť človekom na ulici, neznamená vždy nutne stratiť všetky svoje osobné túžby, plány, spomienky či vzťahy. 
Tesco zbierka potravín a drogérie
Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drog&eac ...
Františkova šiška – Týždeň kresťanskej kultúry
Diecézna charita Žilina prezentovala svoje služby a výrobky klientov na akcii s názvom Františkova šiška. 
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike
V súlade s Koncepciou skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR, ktorej návrh ...
Zrušenie výberového konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zaradení ...
Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Dobrého pasti ...
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina vyhlasuje výberové konanie na o ...
Oceňovanie žiakov základných škôl 2019
Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinsk ...
Zamyslenie na 3. nedeľu v Cezročnom období: Zabulon a Ne ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 2. nedeľu v Cezročnom období: Vydávam sve ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána: Sluha
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 2. nedeľu po Narodení Pána: Božia int ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na nedeľu Svätej rodiny: Všetko s Ježišom!
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu.