Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu: Nové šaty

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Vysielacia svätá omša
Diecézna projektová súťaž
Diecézna projektová súťaž
Svoj hlas môžete dať jednému farskému a jednému diecéznemu projektu.
Vianočné spovedanie v Žilinskej diecéze 2019
Termíny vianočných spovedí v Žilinskej diecéze:
Pastiersky list žilinského biskupa na Misijnú nedeľu
Pastiersky list žilinského biskupa na Misijnú nedeľu
Cesta obnovy života a vzťahov
Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy
Milión detí sa modlí ruženec 2019
S radosťou pozývame zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok sa akcia ...
Vysielacia svätá omša
Pozývame všetkých koledníkov a ich rodiny na vysielaciu svätú omšu, ktorá bude
Kurz pre organistov Žilinskej diecézy
Liturgická komisia Žilinskej diecézy v spolupráci s Farnosťou Považská Bystrica – Rozkvet Vás pozýva na kurz pre organisto ...
Tesco zbierka potravín a drogérie
Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drog&eac ...
Voľné pracovné miesto: profesionálny rodič
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: PROFESIONÁLNY RODIČ Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho POV ...
Františkova šiška – Týždeň kresťanskej kultúry
Diecézna charita Žilina prezentovala svoje služby a výrobky klientov na akcii s názvom Františkova šiška. 
Prezentácia Farských charít vo Farnosti Závodie
Dňa 9. októbra 2019 pracovníci Diecéznej Charity Žilina navštívili jednu z najstarších farnosti v Dekanáte Žilina. ...
Výsledky 10. ročníka zbierky školských pomôcok
Tohtoročný 10. ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok pomohol viac ako 600 deťom v Žilinskej diec&eac ...
Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike
V súlade s Koncepciou skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR, ktorej návrh ...
Zrušenie výberového konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zaradení ...
Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Dobrého pasti ...
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina vyhlasuje výberové konanie na o ...
Oceňovanie žiakov základných škôl 2019
Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinsk ...
Deň katolíckych škôl 2019
Sviatok Nanebovstúpenia Pána je aj Dňom katolíckych škôl. 
Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu: Nové šaty
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 34. nedeľu v Cezročnom období – Krista Kráľa: ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 33. nedeľu v Cezročnom období: Jasaj a pr ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 32. nedeľu v Cezročnom období: Usporiadaj si ž ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 31. nedeľu v Cezročnom období: Ježiš na návšt ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 
Letiaci ruženec z Rudinskej
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii.