Sväté omše za život

Na Slovensku pokračuje projekt slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a rodinu. 
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Ježiš sa modlí za teba
Sväté omše za život
Na Slovensku pokračuje projekt slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a rodinu. 
Informujeme - posunutie termínu
Diecézna súťaž o najlepšie„Katedrálne" cukrárske a pekárenské výrobky
List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v do ...
Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácn ...
Otváranie tzv. makovice pod krížom
Komplexná rekonštrukcia Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa aj obnovu kríža z jej strechy. 
Demontáž kríža zo strechy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Ž ...
Žilina – V stredu 8. apríla 2020 bol v dopoludňajších hodinách demontovaný kríž zo strechy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline ...
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU s témou POKÁNIE sa uskutoční 19.-21. júna 2020 v Rodinkove v Belušských Slatiná ...
Biblický kurz pre deti
Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh.  ...
Slávenia omší a iného programu Žilina-Solinky
Liturgické slávenia môžete sledovať prostredníctvom farskej stránky Dobrého pastiera Žilina-Solinky a YouTub ...
Kresťan v dnešnej nemocnici
Katolícka zdravotnícka únia v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici usporadúvajú XV. KONFERENCIU: KRESŤAN V DNEŠNEJ ...
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. 
Pošli tašku
"Pošli tašku" projekt nákupnej služby potravín a liekov osamelým seniorom nad 65 rokov je spustený! 
Vzácne ako „soľ nad zlato
Potravinová pomoc, zásoby trvanlivých potravín, ktoré si v tomto náročnom čase robíme azda všetci, 
Poďakovanie farským charitám a Mestu Žilina
ĎAKUJEME našim dobrovoľníkom vo FARSKÝCH CHARITÁCH, 
Vyhlásenie Diecéznej charity Žilina k mimoriadnej si ...
Ako cirkevná charitatívna organizácia a zároveň poskytovateľ viacerých sociálnych služieb, 
Prezentácia Farských charít v Papradne
Dňa 28. januára 2020 sme navštívili Farnosť Papradno za účelom prezentovania projektu Farských charít
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2 ...
Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rí ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami
Výberové konanie KZŠ s MŠ Antona Bernoláka
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin príjme do pracovného pomeru: ...
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Ježiš sa modlí za teba ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Veľká radosť
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Kamene
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu: Robiť iným radosť
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu: „Ježiš žije!“
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu.