Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období: Čím sa sýtiš?Dnes začnem svätým Pavlom: „Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania" (Ef 4, 17). 
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období: Aký dobrý je Pán!Každé tri roky v čase prázdnin nám Cirkev v liturgických čítaniach ponúka letný kurz Eucharistie. 
Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: O pastierochTexty dnešnej nedele sú akýmsi zavŕšením triptychu o prorokoch a pastieroch. 
Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období: Vieš, kto si? Po vypočutí/prečítaní dnešného úryvku z Pavlovho Listu Efezanom (1, 3 – 14) máš všetky dôvody na to, aby sa ti zatočila hlava. 
Zamyslenie na 14. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 14. nedeľu v cezročnom období: Mocná bezmocnosťVšetky dnešné čítania sú o bezmocnosti. Bezmocný je prorok Ezechiel, ktorého Boh posiela k odbojným synom Izraela, 
Zamyslenie na 13. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 13. nedeľu v cezročnom období: Tanec miesto nárekuDnešné prvé čítanie z Knihy múdrosti je teologickým pohľadom starozákonného svätopisca na život a na smrť, na pôvod človeka a jeho podstatu. 
Zamyslenie na sviatok Narodenia svätého Jána  ...
Zamyslenie na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa: Tvoj príbehAk by sme pozerali na biblické udalosti okolo narodenia niektorých ľudí (Jakub, Mojžiš, Samson, Ján Krstiteľ...) len ako na ich osobné príbehy,
Strana: ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...
Strana 12 z 47