Domov   >   Udalosti

Udalosti

Návšteva kenského biskupa
Návšteva kenského biskupa V rámci svojej projektovej návštevy eRka zavítal do Žilinskej diecézy biskup kenskej diecézy Lodwar Patrick Harrington, pochádzajúci z Írska. Veriaci sa s ním stretli v piatok 20. novembra vo farskom kostole v Pruskom,...
Biskup Galis požehnal 700 koledníkov
Biskup Galis požehnal 700 koledníkovKoledovanie slovenských detí DOBRÁ NOVINA bude v tomto roku prebiehať už 15. rok. Počas týchto dní prebiehajú vo farnostiach nácviky piesní a scénok, ktoré budú deti v príbytkoch predstavovať a tak hlásať radostnú novinu o narodení Ježiša Krista.
Kandidatúra diakonátu a kňazstva
Kandidatúra diakonátu a kňazstvaV utorok 8. decembra na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sv. omšu v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline....
Nový diakon pre Žilinskú diecézu
Nový diakon pre Žilinskú diecézuV sobotu 19. decembra vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi v Štiavniku prijal z rúk otca biskupa Tomáša Galisa diakonskú vysviacku žilinský bohoslovec Viktor Kuciak, ktorý svoju formáciu a štúdiá dokončuje v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí....
Vzácna návšteva v Dome charity sv. Kamila
Vzácna návšteva v Dome charity sv. KamilaDiecéznu charitu Žilina -  na Framborskej 6 v Žiline navštívil vo štvrtok 24. decembra 2009 zriaďovateľ Otec biskup Mons. Tomáš Galis. V príhovore ku klientom poďakoval za modlitby a vyzdvihol význam tejto podpory v pastorácii...
Štedrý čas pre núdznych
Štedrý čas pre núdznychDiecézna charita Žilina - Dom charity sv. Vincenta v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov maltézskeho rádu pripravili na štvrtok 24. decembra 2009 projekt, ktorý sa realizoval na Predmestskej 12 v Žiline....
Výsledok zbierky na pomoc Haiti
Výsledok zbierky na pomoc HaitiV Žilinskej diecéze sa v nedeľu 24.01.2010 vyzbieralo na pomoc Haiti spolu 229.481,34,- Eur = 6.913.355,- Sk.Peniaze boli 28.01.2010 odoslané na príslušný účet KBS. Ďakujeme všetkým darcom za ochotnú pomoc ľuďom, postihnutým silným zemetrasením.
Strana: ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...
Strana 37 z 48