19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Tretia diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne

 

 

21. - 22. júla sa vo farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 3. diecézna púť starých rodičov žilinskej diecézy. Púť sa začala v sobotu podvečer a po nočnom mládežníckom programe vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Otec biskup, vychádzajúc zo štatistík, týkajúcich sa seniorov, upriamil pozornosť veriacich na skutočnosť, že pre väčšinu starých ľudí je najdôležitejšie mať pocit, že nie sú osamotení. „Skoro 70% seniorov v čase ekonomickej krízy deklaruje, že ich najdôležitejšími životnými hodnotami je zostať v kontakte so svojimi blízkymi, byť pre niekoho užitočným, mať pre koho žiť a nezostať celkom osamotený. Táto skupina seniorov je výrazne vyššia než skupina seniorov, pre ktorých sú najdôležitejšími hodnotami materiálne hodnoty, mať stále z čoho žiť, mať vlastný dom, prípadne cestovať", uviedol v úvode svojej homílie otec biskup. Pokračoval tým, že pre väčšinu seniorov na Slovensku nie je problémom primárny strach, že sa v dôsledku ekonomickej krízy dostanú do hmotnej núdze, ale oveľa väčším problémom je pre nich strach zo sociálneho vylúčenia a samoty. Avšak ako uviedol ďalej, to sú len čísla a kalkulovanie, ale ľudský život to nie sú len čísla a kalkulovanie. Poukázal na to, že práve dnešné evanjelium je skvelým dôkazom toho, že na život máme pozerať iným spôsobom. Tak ako Pán Ježiš v evanjeliu vyzval svojich apoštolov, aby šli a trochu si v ústraní odpočinuli, tak Pán Ježiš túto sympatickú výzvu adresuje i dnešnému človeku, najmä starým rodičom, seniorom, ktorý majú roky práce už za sebou. Nejde však o žiadne sladké nič nerobenie, ale o aktívny spôsob, ktorý bude dávať zmysel im samým a tým, ktorí ich budú mať možnosť vnímať.

Ako z ďalšej časti evanjelia vyplýva, ľudia sa dovtípili, kam sa Ježiš s apoštolmi chcel loďkou preplaviť, preto ich na to miesto predbehli. Keď Ježiš a apoštoli prišli na to miesto, už tam bol obrovský zástup. A ako evanjelista Marek dodal, Ježišovi ich bolo ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera, preto ich začal vyučovať. Otec biskup poukázal na možno nepatrný, no veľmi podstatný detail, že o apoštoloch už nie jen ani slovo, ale že všetku aktivitu vyučovania koná sám Pán Ježiš. „Neujali sa zástupu oni, ale Ježiš. V centre pozornosti nie sú oni, ale Ježiš. A toto stačí, aby prijali Ježišovo pozvanie - poďte do ústrania. To je dôležité prijať. To ostatné, to už nie je naša starosť", povzbudil prítomných otec biskup.

Posolstvo otca biskupa starým rodičom bolo vyjadrené i jeho motivujúcimi slovami o tom, že apoštoli idú do ústrania, do samoty za Ježišom, aby boli s ním. Seniorom otec biskup láskavo a vľúdne kládol na srdce, aby aj oni šli za Ježišom, aby boli s ním a to bude ich silou. Nemusia nič hovoriť, pretože keď to ostatní uvidia, príklad takto žijúcich seniorov bude vzorom tým, ktorí túžia žiť s Ježišom. Starých rodičov otec uistil, že oni už nie sú povolaní niekomu niečo dokazovať a podávať výkon, ale stačí len silná túžba byť s Ježišom, pretože v tom je veľká sila. „Zakúsiť Ježišovu blízkosť a jeho lásku nám prinášajú rôzne príležitosti a jednou z nich je aj táto púť do Lednických Rovní", vyjadril otec biskup. V závere homílie zveril veriacich do nebeskej ochrany sv. Joachima a Anny a vyzval k učeniu sa od Panny Márie čítať Sv. Písmo na kolenách matky Anny, ako je to znázornené na obraze v kaplnke nad pútnickým miestom. Tak nám starí rodičia pomôžu svojim príkladom prehĺbiť a posilniť svoju vieru.

Farnosť Lednické Rovne mala viacero dôvodov na radosť, a jedným z nich bolo i to, že na základe pozitívnych ohlasov našich veriacich, prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska opäť po 2 rokoch vysielala Slovenská televízia púť starých rodičov z tohto miesta priamym prenosom.
Opäť sme tak mali príležitosť priniesť svetu okolo nás niečo pekné a zároveň hlboko duchovné a pritom tak jednoduché - postoj modliaceho sa a duchovne žijúceho človeka, zasadeného do rámca bohatej liturgickej slávnosti a krásneho prostredia nášho pútnického miesta.Nech preto náš dobrotivý Boh sprevádza svojou ochranou a milosťou otca biskupa a všetkých tých, ktorí sa podieľali na slávnostnej a hlboko duchovnej atmosfére 3. diecéznej púte starých rodičov.

Autor príspevku: Stanislav Stolárik, administrátor farnosti Lednické Rovne

 

Foto: Pavol Jurček

Foto: Karol DubovanNávrat späť