19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Noví diakoni a kňazi Žilinskej diecézy

Žilina - Žilinská diecéza má v tomto roku troch novokňazov - Martina Daniška z Trnového, Zdenka Králika z Tepličky nad Váhom a Jozefa Lazového z Visolaj. Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline- Vlčincoch ich v sobotu 23.júna vysvätil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.
Vo svojom príhovore ich povzbudil v duchu hesla „Božia vôľa je Vaše posvätenie," ktoré vydala Kongregácia pre klerikov pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za posvätenie kňazov. „To, že sa stali kňazmi je Božia vôľa, ale Božia vôľa je aj to, aby pracovali ďalej na svojom posvätení, aby boli svätými. Keď sa oni stanú svätými kňazmi, budú posväcovať aj ľudí a naopak, ľudia sa môžu stať svätými vtedy, keď sme my svätými a my budeme svätými vtedy, keď budeme posväcovať ľudí," zdôraznil biskup Galis, ktorý zároveň ako prvé pôsobiska pre troch novokňazov určil Žilinu- Vlčince, Považskú Bystricu, a Rakovú.

„Mám v srdci vďačnosť, že naozaj z Božej milosti som mohol prijať povolanie. Teším sa aj z dnešného dňa, že aj tak navonok skrze Cirkev akoby Boh vyjadril tu svoju vôľu v mojom živote, že aj On chce, aby som bol kňaz. Moje srdce je naplnené vďačnosťou za to, že som v živote mohol prijať takýto obrovský a nezaslúžený dar," zdôveril sa novokňaz Martin Daniška.

Ešte v piatok 22. júna udelil žilinský biskup štyrom seminaristom - Petrovi Becíkovi, Pavlovi Ďuranovi, Lukášovi Franekovi a Rastislavovi Najdekovi - diakonské svätenie. V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre podľa rektorka Pavla Zahatlana sa na povolanie pripravujú ďalší takmer tridsiati bohoslovci pre Žilinskú diecézu.

Kňazská vysviacka

Diakonská vysviackaNávrat späť