19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Závodie

Fábry Štefan - farár

ThLic. Th.D. Štefan Fábry

Pochádza: Nitrianske Pravno
Diakonát: 12.06.2004, Banská Bystrica
Presbyterát: 13.08.2005, Banská Bystrica

 • 2005 – 2008 farský vikár  Bojnice
 • 2007 doktorandské štúdium univerzita Palackého Olomouc
 • 2005 – 2008 zástupca Banskobystrickej diecézy pri Liturgickej komisii KBS
 • 2008 – 2010 kaplán Brezno
 • 2008 – 2010 zástupca Rožňavnskej diecézy pri Liturgickej komisii KBS
 • 2010 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
 • 2010 – 2015 farský vikár  Konská
 • 2010 zástupca Žilinskej diecézy pri Liturgickej komisii KBS
 • 2013 člen Výboru SSV za Žilinskú diecézu
 • 2015 – 2017 farský vikár  Panny Márie Kysucké Nové Mesto
 • 2016 tajomník Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy
 • 2016 Th.D. CMTF Univerzita Olomouc
 • 2017 – 2019 administrátor Žilina-Závodie
 • 2019 farár Žilina-Závodie
 • 2019 člen Diecéznej pastoračnej rady
 • 2020 vyučujúci liturgiku a sakrálne umenie na RKCMBF UK
 • 2022 znalec Hudobnej subkomisie KBS

 Návrat späť