27. 11. 2013

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci

Horná 137
022 01 Čadca 
Riaditeľka: PhDr. Renáta Kasmanová
Riaditeľňa:     041/431 25 15
Fax:              041/431 25 16
Sekretariát:   041/431 25 10; 041/433 51 22
Učtáreň:        041/431 25 22
Zborovňa:      041/431 25 25
Zástupca:      041/431 25 23
E-mail:          skola@szsfaca.edu.sk
Web:             www.szsfaca.edu.sk

Návrat späť