Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline


Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
Riaditeľka: Mgr. Juraj Gregor
Spojovateľka:  041/565 69 50
Riaditeľka:      041/565 00 41
Ekonómka:     041/500 56 67
Fax:               041/565 00 41
E-mail:            sekretarat@oata.sk
Web:              www.oataza.edu.sk

Školská výdajňa stravy pri Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci

Horná 137
022 01 Čadca 
Riaditeľka: PhDr. Renáta Kasmanová
Riaditeľňa:     041/431 25 15
Fax:              041/431 25 16
Sekretariát:   041/431 25 10; 041/433 51 22
Učtáreň:        041/431 25 22
Zborovňa:      041/431 25 25
Zástupca:      041/431 25 23
E-mail:          skola@szsfaca.edu.sk
Web:             www.szsfaca.edu.sk

Stredná odborná škola sv. Márie Goretti v Čadci

Horná 137
022 01 Čadca 
Riaditeľka:  PhDr. Renáta Kasmanová 
Riaditeľňa:     041/431 25 15
Fax:              041/431 25 16
Sekretariát:   041/431 25 10; 041/433 51 22
Učtáreň:        041/431 25 22
Zborovňa:      041/431 25 25
Zástupca:      041/431 25 24
E-mail:         skola@pasaca.edu.sk
Web:            www.pasaca.edu.sk

  • školský internát ako súčasť SOŠ sv. Márie Goretti
  • školská jedáleň ako súčasť SOŠ sv. Márie Goretti