21. 04. 2016

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline


Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
Riaditeľka: Mgr. Juraj Gregor
Spojovateľka:  041/565 69 50
Riaditeľka:      041/565 00 41
Ekonómka:     041/500 56 67
Fax:               041/565 00 41
E-mail:            sekretarat@oata.sk
Web:              www.oataza.edu.sk

Školská výdajňa stravy pri Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského


Návrat späť