Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II.

Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II., 
Rozkvet 2047
01701 Považská Bystrica
Riaditeľka: Jana Feketová
Riaditeľka: 0910 258 063, 042/44 43 772
Ekonómka: 042/44 43 772
E-mail: cmsrozkvet@gmail.com
Činnosť od 1.9.2016