15. 12. 2017

Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka

Ul. S. Tomášika 1
036 01 Martin
Riaditeľ: Ing. Ján Chabada 
Sekretariát:        043/427 04 61
Fax:                  043/430 44 68
Materská škola: 043/430 47 10
CVČ:               043/430 47 11
E-mail:              skola@bernolaka.sk
Web:                 http://bernolaka.edupage.org/

Školský klub detí - súčasť Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka
JM CENTRUM - Centrum voľného času pri Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka
Výdajná školská jedáleň 


Návrat späť