Kontakty

Riaditeľka: Ing. Mgr. Miriam Janegová

Odborná referentka: Iveta Linetová

Kontakt: Jána Kalinčiaka 1 P.O.Box B-46 011 36 Žilina 1

tel.:

  • 041/ 500 22 15
  • 041/565 84 30

fax.:

  • 041/ 500 22 16

e-mail: dsu@dcza.sk