14. 06. 2017

Medzinárodný deň detí aj u nás

Z príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili študenti gymnázia v Považskej Bystrici popoludnie plné hier
a športových aktivít pre deti z nášho detského charitného domu. Za splnenie rôznych úloh získali deti sladkú odmenu. Skupina dobrovoľníkov navštevuje detský charitný dom pod vedením Mgr. Jozefa Šujaka. Nezištne pomáhajú deťom s úlohami do školy a vďaka spoločne strávenému času vznikli vzácne priateľstvá. Veľmi im za ich službu ďakujeme!

Návrat späť