11. 11. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Zvara Pavol

SLLic. PaedDr. Pavol Zvara, PhD.

Pochádza: Žilina-Bánová
Diakonát: 14.06.2002
Presbyterát: 14.06.2003

 • 2003 – 2005 kaplán Bytča
 • 2005 – 2008 na štúdiách v Ríme
 • 2008 – 2016 výpomocný duchovný Žilina-Mesto
 • 2008 – 2016 prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
 • 2009 – 2016 tajomník DLK ŽD
 • 2009 – 2016 zástupca Žilinskej diecézy pri Liturgickej komisii KBS
 • 2009 SLLic. Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma Rím
 • 2011 PaedDr. UKF Nitra
 • 2012 PhD. UK Bratislava
 • 2016 rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
 • 2016 slovenská zahraničná misia v diecéze Porto-Santa Rufina

 Návrat späť