03. 05. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Vlčince

Žiaran Michal - výpomocný duchovný

Ing. Michal Žiaran

Pochádza: Liptovský Ondrej
Diakonát: 29.06.2011, Žilina
Presbyterát: 06.08.2011, Žilina

  • 2011 – 2015 kaplán Martin
  • 2013 – 2015 univerzitný kaplán pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
  • 2015 – 2020 duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine
  • 2020 – 2022 kaplán Žilina-Vlčince
  • 2022      výpomocný duchovný Žilina-Vlčince

 Návrat späť