19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Rajec
Farnosť:Lietava

Žiaran Michal - farský vikár

Ing. Michal Žiaran

Pochádza: Liptovský Ondrej
Diakonát: 29.06.2011, Žilina
Presbyterát: 06.08.2011, Žilina

  • 2011 – 2015 farský vikár Martin
  • 2013 – 2015 univerzitný kaplán pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
  • 2013 – 2020 sekretár Dekanátu Martin
  • 2014 – 2018 člen Presbyterskej rady
  • 2015 – 2020 duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine
  • 2020 – 2022 farský vikár Žilina-Vlčince
  • 2022 – 2023 výpomocný duchovný Žilina-Vlčince
  • 2023 farský vikár Lietava

 Návrat späť