15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Zástranie

Záhumenský Marian, ThLic. - farár

Pochádza: Vysoká nad Kysucou
Diakonát: 16.06.2000, Bánovce nad Bebravou
Presbyterát: 23.06.2001, Zborov nad Bystricou

  • 2001 – 2003 kaplán Žilina-Mesto
  • 2003 – 2004 kaplán Bošáca
  • 2004 – 2013 administrátor Zástranie
  • 2013 farár Zástranie
  • 2013 diecézny riaditeľ Pápežské misijné diela

 Návrat späť