19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Mesto (katedrála)

Záhumenský Marian - farár, dekan

ThLic. Marian Záhumenský

Pochádza: Vysoká nad Kysucou
Diakonát: 16.06.2000, Bánovce nad Bebravou
Presbyterát: 23.06.2001, Zborov nad Bystricou

 • 2001 – 2003 farský vikár Žilina-Mesto
 • 2003 – 2004 farský vikár Bošáca
 • 2004 – 2013 administrátor Zástranie
 • 2008 – 2010 člen Presbyterskej rady
 • 2010 – 2020 sekretár Dekanátu Žilina
 • 2013 – 2020 farár Zástranie
 • 2013 diec. riaditeľ Pápežské misijné diela
 • 2016 ThLic. na UK v Bratislave, odbor: Katolícka teológia
 • 2020 farár Žilina-Mesto
 • 2020 dekan Dekanátu Žilina
 • 2020 správca Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline
 • 2020 člen Presbyterskej rady
 • 2023 člen Kolégia konzultorov

 Návrat späť