19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Krásno nad Kysucou
Farnosť:Krásno nad Kysucou

Vojtek Marian - farár

ICLic. Mgr. Marian Vojtek

Pochádza: Košeca
Diakonát: 16.06.2000, Bánovce nad Bebravou
Presbyterát: 16.06.2001, Nitra

 • 2001 – 2002 farský vikár Močenok
 • 2002 – 2004 farský vikár Bošany
 • 2004 – 2007 farský vikár Konská
 • 2007 – 2010 farský vikár Bytča
 • 2010 – 2013 štúdium kánonického práva na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach (IT)
 • 2013 ICLic. na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach (IT), odbor: Kánonické právo
 • 2013 – 2017 administrátor Krásno nad Kysucou
 • 2013 sudca na Cirkevnom súde
 • 2017 farár Krásno nad Kysucou
 • 2018 dekan Dekanátu Krásno nad Kysucou
 • 2018 člen Presbyterskej rady
 • 2018 člen Kolégia konzultorov

 Návrat späť