19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Martin
Farnosť:Martin - Sever

Vančo Štefan - farár

ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD.

Pochádza: Trenčianska Teplá
Diakonát: 16.06.2006, Nitra
Presbyterát: 23.06.2007, Nitra • 2007 – 2009 farský vikár Považská Bystrica
 • 2009 – 2010 farský vikár Martin
 • 2009 – 2015 člen Liturgickej komisie KBS
 • 2010 – 2012 farský vikár Ilava
 • 2012 – 2015 notár na Cirkevnom súde
 • 2012 – 2015 štúdium na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach (IT)
 • 2012 – 2015 výpomocný duchovný Mira Porte (IT)
 • 2015 ICLic. na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach (IT), odbor: kánonické právo
 • 2015 obhajca zväzku Cirkevného súdu v Žiline
 • 2015 – 2016 farský vikár Varín
 • 2016 – 2019 teologické doktorandské štúdium na katedre kánonického práva RKCMBF UK v Bratislave
 • 2016 – 2017 tajomník a ceremoniár biskupa
 • 2017 farár Martin - Sever
 • 2019 PhD. na RKCMBF UK v Bratislave, zameranie: Kánonické právo
 • 2022 promotor spravodlivosti Cirkevného súdu v Žiline
 • 2022 sekretár Dekanátu Martin

 Návrat späť