19. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Titze Roman, PSLic. Mgr. - prefekt

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 14.06.2002, Žilina
Presbyterát: 14.12.2002, Žilina

  • 2002 – 2004 kaplán Žilina-Vlčince
  • 2004 – 2005 kaplán Bošany
  • 2005 – 2010 štúdium v Ríme
  • 2010 PSLic. Saleziánska univerzita Rím
  • 2010 – 2017 kaplán Žilina-Mesto
  • 2013 – 2017 duchovný správca pre FNsP. Žilina 
  • 2017 prefekt kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

 Návrat späť