11. 11. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Bytča
Farnosť:Kotešová

Titze Roman - farár

PSLic. Mgr. Roman Titze

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 14.06.2002, Žilina
Presbyterát: 14.12.2002, Žilina

  • 2002 – 2004 kaplán Žilina-Vlčince
  • 2004 – 2005 kaplán Bošany
  • 2005 – 2010 štúdium v Ríme
  • 2010 PSLic. Saleziánska univerzita Rím
  • 2010 – 2017 kaplán Žilina-Mesto
  • 2013 – 2017 duchovný správca pre FNsP. Žilina 
  • 2017 – 2020 prefekt kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
  • 2020 farár Kotešová

 Návrat späť