02. 09. 2022
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Talapka Pavol - sekretár nunciatúry

Mons. ICDr. Pavol Talapka

Pochádza: Nová Bystrica
Diakonát: 13.06.2003, Nitra
Presbyterát: 11.9.2004, Nitra

 • 2004 – 2007 kaplán Žilina-Vlčince
 • 2007 – 2012 štúdium v Benátkach
 • 2007 – 2008 výpomocný duchovný Torre di Fine
 • 2008 – 2012 výpomocný duchovný Mira Porte
 • 2010 ICLic. Fakulta kánonického práva sv. Pia X. Benátky
 • 2012 – 2013 štúdium na Pápežskej cirkevnej akadémii Rím
 • 2013 ICDr. Fakulta kánonického práva sv. Pia X. Benátky
 • 2013 v diplomatických službách Svätej Stolice
 • 2014 – 2017 sekretár Apoštolskej nunciatúry Paraguay
 • 2016 monsignor
 • 2017 – 2021 sekretár Apoštolskej nunciatúry Ghana
 • 2021 – 2022 sekretár Apoštolskej nunciatúry v Číne
 • 2022 radca Apoštolskje nunciatúry v Poľsku

 Návrat späť