19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Bytča
Farnosť:Bytča

Švec Peter - farár, dekan

ThLic. Mgr. Peter Švec, PhD.

Pochádza: Belá
Diakonát: 15.06.2001, Nitra
Presbyterát: 22.06.2002, Korňa

 • 2002 – 2004 kaplán Rajec
 • 2004 – 2005 kaplán Čadca
 • 2005 – 2007 štúdium fundamentálnej teológie na PUL v Ríme (IT)
 • 2007 ThLic. na PUL v Ríme (IT), odbor: Fundamentálna teológia
 • 2007 – 2008 kaplán Kysucké Nové Mesto
 • 2008 – 2016 tajomník a ceremoniár biskupa
 • 2012 PhD. na UK v Bratislave, odbor: Fundamentálna teológia
 • 2016 – 2021 farár Čierne pri Čadci
 • 2016 člen Subkomisie KBS pre pastoráciu povolaní a semináre
 • 2018 – 2021 sekretár Dekanátu Čadca
 • 2021 farár Bytča
 • 2021 dekan Dekanátu Bytča
 • 2021 člen Presbyterskej rady
 • 2023 člen Kolégia konzultorov

 Návrat späť