15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Čadca
Farnosť:Čadca

Škrabák Igor, ThLic. Ing. - kaplán

Pochádza: Trstín
Diakonát: 29.06.2011, Žilina
Presbyterát: 06.08.2011, Žilina

  • 2011 – 2013 kaplán Pruské
  • 2013 – 2015 ThLic. fundamentálna teológia na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
  • 2015 – 2017 kaplán Žilina-Mesto
  • 2017 kaplán Čadca

 Návrat späť