17. 02. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Jasenica

Škrabák Igor - farár

ThLic. Ing. Igor Škrabák

Pochádza: Trstín
Diakonát: 29.06.2011, Žilina
Presbyterát: 06.08.2011, Žilina

  • 2011 – 2013 kaplán Pruské
  • 2013 – 2015 ThLic. fundamentálna teológia na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
  • 2015 – 2017 kaplán Žilina-Mesto
  • 2017 – 2020 kaplán Čadca
  • 2020 – 2023 farský administrátor Jasenica
  • 2023 farár Jasenica

 Návrat späť