12. 06. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Iné úrady
Farnosť:

Seko Roman, ThLic., Mgr. - riaditeľ sekcie pre rodinu

Pochádza: Prievidza
Presbyterát: 28.06.1997, Martin

 • 1997 – 2000 štúdia v Ríme
 • 2000 ThLic. Academia Alfonsiana Lateránskej univerzity Rím
 • 2000 asistent TI v B. Bystrica – Badíne
 • 2000 – 2005 osobný tajomník pom. biskupa
 • 2002 predseda Komisie pre rodinu Diecéznej synody
 • 2003 asistent na FF KU v Ružomberku
 • 2003 – 2007 riaditeľ a duchovný správca Diec. pastoračného centra pre rodinu v B. Bystrici
 • 2007 tajomník Sekcie pre rodinu Rady KBS pre rodinu a mládež
 • 2007 – 2008 výp. duchovný Slovenská Ľubča
 • 2008 koordinátor pastorácie rodín a prípravy snúbencov v Žilinskej diecéze
 • 2008 – 2010 kaplán Kostola sv. Barbory v Žiline
 • 2010 riaditeľ sekcie pre rodinu

 Návrat späť