17. 02. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Iné úrady
Farnosť:

Seko Roman - riaditeľ sekcie pre rodinu

ThLic. Mgr. Roman Seko

Pochádza: Prievidza
Diakonát: 15.06.1996, Martin
Presbyterát: 28.06.1997, Martin

 • 1997 – 2000 štúdia v Ríme
 • 2000 ThLic. Academia Alfonsiana Lateránskej univerzity Rím
 • 2000 asistent TI B. Bystrica – Badín
 • 2000 – 2005 osobný tajomník pomocného biskupa
 • 2002 predseda Komisie pre rodinu Diecéznej synody
 • 2003 asistent na FF KU v Ružomberku
 • 2003 – 2007 riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici
 • 2007 tajomník Sekcie pre rodinu Rady KBS pre rodinu a mládež
 • 2007 – 2008 výpomocný duchovný Slovenská Ľupča
 • 2008 koordinátor pastorácie rodín a prípravy snúbencov v Žilinskej diecéze
 • 2008 – 2010 kaplán Kostola sv. Barbory v Žiline
 • 2010 riaditeľ sekcie pre rodinu
 • 2023 honorárny dekan

 Návrat späť