19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Iné úrady
Farnosť:

Seko Roman - riaditeľ sekcie pre rodinu

ThLic. Mgr. Roman Seko

Pochádza: Prievidza
Diakonát: 15.06.1996, Martin
Presbyterát: 28.06.1997, Martin

 • 1997 – 2000 štúdium morálnej teológie na Pápežskej alfonziánskej akadémii Lateránskej univerzity v Ríme
 • 2000 ThLic. na Pápežskej alfonziánskej akadémii Lateránskej univerzity v Ríme, odbor: Morálna teológia
 • 2000 – 2014 asistent TI v B. Bystrica – Badíne
 • 2000 – 2005 osobný tajomník pomocného biskupa
 • 2002 – 2003 predseda Komisie pre rodinu Diecéznej synody
 • 2003 – 2004 asistent na FF KU v Ružomberku
 • 2003 – 2007 riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v BB
 • 2007– 2021 tajomník resp. člen Rady pre rodinu KBS
 • 2007 – 2008 výpomocný duchovný Slovenská Ľupča
 • 2008 koordinátor pastorácie rodín a prípravy snúbencov v Žilinskej diecéza
 • 2008 – 2010 farský vikár Kostola sv. Barbory v Žiline
 • 2010 riaditeľ Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy
 • 2013 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
 • 2014 člen Diecéznej pastoračnej rady
 • 2019 podpredseda Pastoračného fondu
 • 2023 honorárny dekan

 Návrat späť