20. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Považská Bystrica

Šandrik Tomáš, PhDr. Mgr. - výpomocný duchovný

Pochádza: Bytča
Diakonát: 14.06.2014, Žilina
Presbyterát: 4.10.2014, Žilina
  • 2014 – 2016 kaplán Považská Bystrica
  • 2016 štúdium v Ríme
  • 2016 PhDr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • 2017 duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme


Návrat späť