19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Považská Bystrica

Šandrik Tomáš - farský víkár

PhDr. ThLic. Tomáš Šandrik 
Pochádza: Bytča
Diakonát: 14.06.2014, Žilina
Presbyterát: 4.10.2014, Žilina
  • 2014 – 2016 farský vikár Považská Bystrica
  • 2016 PhDr. na UKF v Nitre, odbor: filozofia
  • 2016 – 2017 výpomocný duchovný Považská Bystrica
  • 2016 štúdium patristiky na PIPA v Ríme (IT)
  • 2017 – 2023 duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme (IT)
  • 2020 ThLic. na PIPA v Ríme (IT), odbor: Patristika
  • 2023 farský vikár Bytča


Návrat späť